Ubezpieczenia OC i AC

Ubezpieczenia OC i AC to dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń samochodowych, które każdy kierowca powinien znać. OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu i pokrywa koszty szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. AC, czyli ubezpieczenie autocasco, jest dobrowolne i chroni samochód przed różnego rodzaju uszkodzeniami, takimi jak kradzież, wandalizm czy kolizje. Warto o nich pamiętać, ponieważ zapewniają one finansową ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Dzięki nim, nie muszą Państwo martwić się o koszty naprawy samochodu czy odszkodowania dla innych osób. Ubezpieczenia OC i AC to inwestycja w Wasze bezpieczeństwo i spokój.

Kluczyk od samochodu

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Co obejmują nasze ubezpieczenia samochodowe?

  • ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej),
  • ubezpieczenie AC (autocasco),
  • ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • ubezpieczenie Assistance,
  • ubezpieczenie od kradzieży i włamania,
  • ubezpieczenie szkód całkowitych,
  • ubezpieczenie szkód częściowych,
  • ubezpieczenie od pożaru,
  • ubezpieczenie szkód powstałych w wyniku działania sił natury.